โปรโมชั่น.......เครื่องถ่ายเอกสารสีนำเข้าราคาเริ่มต้นที่ 2x,xxx บาท ถ่ายได้ A4-A3 ความเร็ว 20-25 แผ่นต่อนาที....