พิเศษเดือนพฤศจิกายน เช่าเครื่องถ่ายเอกสารใหม่ A4 มีจำนวนจำกัด

เช่าแค่เดือนละ 100 บาท                                                             

o ถ่าย A4

o ส่งFAX A4 หรือส่งผ่านคอม

o ปริ้น A4 USB,NETWORK

o สแกนA4


ถ่าย 5,000 แผ่นคิด .45 สต.

ถ่าย 10,000 แผ่นคิด .35สต.เครื่องใหม่แกะกล่อง+++++++++++