เครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่ามิต้า รุ่นTA-1800+FEED+DUPEX


คุณสมบัติ

- ถ่ายเอกสาร A4,F14,B4,A3

- มีชุดป้อนต้นฉบับ

- ต่อปริ้น usb

- สแกนสี

ราคา xx,xxx บาท