โปรโมชั่นเครื่องขาย เครื่องถ่ายเอกสารสีนำเข้า ราคาพิเศษ 2x,xxx บาท ถ่ายได้ A4-A3ความเร็ว 20-25 แผ่นต่อนาที(ปกติราคาเครื่องใหม่ ความเร็ว 20-25 แผ่นต่อนาที ราคาอยู่ที่ 50,000-70,000 บาท)            มีรับประกัน หรือ ดูแลตลอดอายุการใช้งาน สิ้นค้ามีจำนวนจำกัด

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับเครื่องเช่า      เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รายเดือน รายปี  เป็นเครื่องนำเข้า Copy Print Scan Color มีถ่ายฟรี สี และ ขาวดำ ไม่มีขั้นต่ำ