Samsung Clx9201
SAMSUNG  CLX9201NA

คุณสมบัติ

ถ่ายและปริ๊นได้ A4-A3

พิมพ์ สี/ขาว-ดำ 20 แผ่น/นาที(A4) ความละเอียด 1200 x 1200 dpi

Scan : คมชัดด้วยความเร็ว 45 imp พร้อมความละเอียด 300 dpi 

ถ่ายเอกสารสี/ขาว-ดำ 20 แผ่น/นาที ความละเอียด 1200x1200dpi

หน่วยความจำตัวเครื่อง 1G + หน่วยความจำถาวร Harddisk 320 GB

พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ (Duplex)

ถาดใส่กระดาษ 2 ถาด (1,400 แผ่น)

รองรับงานได้ 100,000 แผ่น/เดือน