Kyocera TASKalfa 2200

Kyocera TASKalfa 2200

คุณสมบัติ

Copy / Print (USB. 2.0)

ความเร็ว 22 แผ่น/นาที

ขนาดกระดาษ A4-A3

ย่อ-ขยายอัตโนมัติ 25%-400%

จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ 999 ชุด

ถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังโดยอัตโนมัติ (เพิ่ม option ชุดกลับสำเนา)