โปรโมชั่น.......เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ขาว-ดำ kyocera P2040 จากราคาปกติ 12,000บาท ให้แบ่งชำระ 5 งวดๆะ2,200 บาท