เครื่องถ่ายเอกสารเดือนละ100 บาท บริการไม่ดียกเลิกได้ทันที

                                                           

 

                                  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

     -ความเร็ว20แผ่น/นาที

     -มีชุดป้อนต้นฉบับ

     -มีชุดกลับสำเนา

     -มี2ถาดอีก1ช่องป้อนมือ

     -ถ่ายเอกสารA4,A3

     -ไม่มีผงเหล็ก

      คุณสมบัติเครื่องCOPY+PRIN+FAX+SCAN                                     

 

                               

                                                                                                                                                                                                                     ใช้เดือนละ 3000 แผ่นคิดแผ่นละ .50 สต.                                                                                            

     ใช้เดือนละ 5000 แผ่นคิดแผ่นละ  .45 สต.                                - หมึก, อะไหล่ทุกชิ้นฟรี,

     ใช้เดือนละ 7000 แผ่นคิดแผ่นละ  .40 สต.                                - ค่าแรงฟรี

     ใช้เดือนละ 9000 แผ่นคิดแผ่นละ  .35 สต.                                - เครื่องสำรองใช้มี

     ใช้เดือนละ 11000 แผ่นคิดแผ่นละ .30 สต

     ใช้เดือนละ 20000 แผ่นคิดแผ่นละ .25 สต.