เช่าปริ้นเตอร์ เดือนละ 100 บาท บริการไม่ดียกเลิกได้ทันที

                    เช่าปริ้นเตอร์ ใหม่แกะกล่อง

-ความเร็ว30แผ่น/นาที

-ระบบเลเซอร์

-ระบบNETWORK,USB

-รับงานเดือนละ10,000แผ่น/ดือน


 

 

 

                           บริการไม่ดียกเลิกได้ทันที

 

     ปริ้นเดือนละ1000 แผ่นคิดแผ่นละ .40 สต.     

     ปริ้นเดือนละ 2000 แผ่นคิดแผ่นละ .38 สต.

     ปริ้นเดือนละ 5000 แผ่นคิดแผ่นละ .30 สต.

      ปริ้นเดือนละ 7000 แผ่นคิดแผ่นละ .28 สต

 

                                                                                   - หมีกฟรี

                                                                                   - อะไหล่ฟรี

                                                                                   - ค่าแรงฟรี

                                                                                   - ตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง

                                                                                    - เครื่องมีปัญหาซ่อมไม่ได้เปลี่ยนให้ใหม่ทันที